Madencilik Teknolojisi Programı madenin bulunması, çıkarılması ve işlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Programın amacı, madencilik konusunda yeterli bilgiye sahip kalifiye eleman yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Maden Teknikeri'' unvanı almaktadır.

Madencilik Teknolojisi Programı'nı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından düzenlenen (DGS) Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde;

 • Maden Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Madencilik Teknolojisi Programı'ndan mezun olacakların istihdam yerleri;

 • Maden Tetkik Arama, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Su İşleri gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler,
 • İl özel idareleri, karayolları, belediyeler ve özel bürolarda çalışabilirler,
 • Maden arama ve çıkarma işleriyle uğraşan yerli ve yabancı özel şirketlerin yeraltı maden ocaklarında, yerüstü-açık ocaklarda, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde görev yapabilmektedirler,
 • Kömür analiz laboratuvarları ve diğer maden analiz laboratuvarlarında çalışabilirler,
 • Yol yapım şantiyeleri, mermer fabrikaları ve taş ocaklarında çalışabilirler,
 • Jeolojik araştırmalarda görev alabilirler,
 • Çimento, kiremit ve seramik fabrikalarında çalışabilirler.