Madencilikle ilgili güncel ve geleceğe dönük ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapan, üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, çevre ve insan sağlığını ön planda tutan, ulusal alanda lider bir bölüm olmaktır.